1% podatku

1% podatku

Dzięki porozumieniu z Fundacją Sedeka możemy zbierać 1% podatku i pomagać seniorom z niskimi dochodami, chorym i samotnym, przez co wykluczonym społecznie.
Aby 1% podatku trafił do naszego Klubu Seniora LUDWISIA należy w formularzu PIT wpisać:
numer KRS Fundacji Sedeka: 0000338389
A w celu szczegółowym 1% podać:
11245 -Grupa OPP- Klub Seniora Ludwisia

Dziękujemy :-)