Obiekt przyjazny dla osób niepełnosprawnych

Obiekt przyjazny dla osób niepełnosprawnych

Klub Seniora LUDWISIA jest zlokalizowany na parterze i wyposażony jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W obiekcie będzie toaleta dla niepełnosprawnych.

Wszystkie sanitariaty będą wyposażone w uchwyty bezpieczeństwa i system przywoławczy, który w razie potrzeby powiadomi pielęgniarkę o konieczności niesienia pomocy Seniorom.