Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację Projektu o nazwie „Akademia Aktywnego SENIORA”, który został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Projekt skierowany jest do osób wieku 60+ (10 osób) z niskimi dochodami, z chorobami wieku starczego – demencja, Alzheimer, Parkinson itp, które będą przychodziły 2-3 razy w tygodniu do naszego Klubu Seniora LUDWISIA we Wrocławiu.
Każdy uczestnik Projektu spędzi w Klubie 30 dni. Osoby te mają zapewnione: śniadania, obiady, zajęcia fizyczne i umysłowe, opiekę podczas spacerów i do pobliskich instytucji (biblioteka, Dom Kultury), transport z miejsca zamieszkania do Klubu i z powrotem.

Zajęcia prowadzone w ramach Akademii Aktywnego SENIORA podzielone są na trzy moduły:
1. Aktywność Fizyczna („W zdrowym ciele zdrowy duch”),
2. Aktywność Umysłowa („Żeby jesień życia pozbawiona była chmur…”),
3. Aktywność Kreatywna („Odkryj w sobie artystę”).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.ludwisia.pl/fundacja/pzu