Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację Projektu o nazwie „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych dla osób w wieku 70+”, który został sfinansowany ze środków Fundacji PZU.

Projekt skierowany jest do osób wieku 70+ (10 osób) z niskimi dochodami, z chorobami wieku starczego – demencja, Alzheimer, Parkinson itp, które będą przychodziły 2-3 razy w tygodniu do naszego Klubu Seniora LUDWISIA we Wrocławiu.
Każdy uczestnik Projektu spędzi w Klubie 30 dni. Seniorzy będą mieli zapewnione: wyżywienie (śniadania i dwudaniowe obiady), opiekę pielęgniarską, rehabilitację (ćwiczenia wzmacniające organizm, masaże lecznicze), terapie zajęciowe (arteterapia, dogoterapia, ćwiczenia funkcji poznawczych itp.), opiekę podczas spacerów i wyjść do kina, teatru, czy filharmonii, a także transport z miejsca zamieszkania do Klubu i z powrotem.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: http://www.ludwisia.pl/fundacja/pzu