Fundacja PZU

Informacja o projekcie:

Projekt sfinansowany ze środków Fundacji PZU

Nazwa projektu:
"Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych dla osób w wieku 60+ (edycja 2021)",

Celem projektu jest:
- zapewnienie dziennej opieki 10 osobom w wieku 60+ w dziennym domu seniora Ludwisia we Wrocławiu przez 30 dni roboczych (opieka medyczna, wyżywienie);
- aktywizacja osób starszych, poprzez udział w zajęciach terapeutycznych takich jak dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia itp.;
- pomoc w przezwyciężeniu depresji, na którą coraz częściej cierpią osoby starsze oraz stanów lękowych spowodowanych pandemią (terapie zajęciowe, zajęcia relaksacyjne, kontakt z rówieśnikami).

Miejsce realizacji projektu:
Dom Opieki LUDWISIA, zlokalizowany na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu, posiadający lokal przystosowany dla osób w podeszłym wieku (posiadający podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych), stołówkę oraz salę do ćwiczeń.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
2021-01-04

Data zakończenia realizacji projektu:
2021-04-04
 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób starszych, które z powodu chorób starczych (demencja, Alzheimer, Parkinson itp.) i niskich dochodów są dyskryminowane i marginalizowane przez państwo oraz społeczeństwo, ponadto nie mają dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych i zajęć terapeutycznych. Rodziny osób starszych, cierpiących na wymienione wyżej choroby, są obarczone 24-godzinną opieką nad swoimi dziadkami czy rodzicami. Często rezygnują z życia prywatnego i/lub zawodowego, aby ten czas poświęcić potrzebującej osobie. Są sfrustrowani, zmęczeni, popadają w depresję.
Osoby starsze, borykające się z chorobami wieku starczego, potrzebują specjalistycznej opieki i ponadprzeciętnego wsparcia. Powinny ostatnie lata swojego życia spędzać w przyjaznej atmosferze, gdzie są traktowane z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.
Ponadto z powodu pandemii koronawirusa sytuacja Seniorów jest bardzo trudna i wiąże się z utratą poczucia bezpieczeństwa, lękiem i bezradnością.

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie poniższego Wniosku i dostarczenie go do siedziby Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu.

WNIOSEK do pobrania:
Pobierz WNIOSEK w formacie MS Word
Pobierz WNIOSEK w formacie PDF