Fundacja PZU

Informacja o projekcie

Nazwa projektu:
„Akademia Aktywnego Seniora (edycja 2020)”,

Opis projektu:
Projekt polega na zorganizowaniu dla osób w wieku 60+ zajęć i warsztatów (łącznie 94 godziny zajęć), prowadzonych pod szyldem Akademia Aktywnego SENIORA. Zajęcia prowadzone w ramach Akademii Aktywnego SENIORA podzielone są na trzy moduły: I Aktywność fizyczna ("W zdrowym ciele zdrowy duch"), II Aktywność umysłowa ("Żeby jesień życia pozbawiona była chmur..."), III Aktywność kreatywna ("Odkryj w sobie artystę").

Miejsce realizacji projektu:
Dom Opieki LUDWISIA, zlokalizowany na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu, posiadający lokal przystosowany dla osób w podeszłym wieku (posiadający podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych), stołówkę oraz salę do ćwiczeń.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
2020-06-01

Data zakończenia realizacji projektu:
2020-09-01

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób starszych, które z powodu chorób starczych (demencja, Alzheimer, Parkinson itp.) są dyskryminowane i marginalizowane przez państwo i społeczeństwo. Są zamykane w domach i nie uczestniczą aktywnie w życiu społeczeństwa. Osoby starsze z niskimi dochodami nie mają dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych, rehabilitacji, czy zajęć terapeutycznych. Rodziny osób starszych, cierpiących na wymienione wyżej choroby, są obarczone 24-godzinną opieką nad swoimi dziadkami czy rodzicami. Często rezygnują z życia prywatnego i/lub zawodowego, aby ten czas poświęcić potrzebującej osobie. Są sfrustrowani, zmęczeni, popadają w depresję. Osoby starsze, borykające się z chorobami wieku starczego, potrzebują specjalistycznej opieki i ponadprzeciętnego wsparcia. Powinny ostatnie lata swojego życia spędzać w przyjaznej atmosferze, gdzie będą traktowane z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.

Bezpośrednim celem projektu jest:
Bezpośrednim celem Projektu jest zorganizowanie zajęć ruchowych i terapeutycznych, podzielonych na trzy moduły: MODUŁ I Aktywność fizyczna, który będzie obejmował Zajęcia terapeutyczne z elementami ruchu, Dogoterapię, Muzykoterapię. MODUŁ II Aktywność umysłowa to zajęcia z Terapii Umysłu. MODUŁ III Aktywność kreatywna, który będzie obejmował Arteterapię, czyli terapię przez sztukę oraz Warsztaty z rękodzieła.

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie poniższego Wniosku i dostarczenie go do siedziby Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu.

WNIOSEK do pobrania:
Pobierz WNIOSEK w formacie MS Word
Pobierz WNIOSEK w formacie PDF