Fundacja PZU

 

Informacja o projekcie

Nazwa projektu:
„Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych dla osób w wieku 70+ (edycja 2018)”,

Opis projektu:
Projekt polega na zapewnieniu dziennej opieki w domu seniora (wyżywienie, opieka medyczna, rehabilitacja, terapie zajęciowe) osobom w wieku powyżej 70 lat, które są w szczególnie trudnej sytuacji życiowej – mają niskie dochody, borykają się z chorobami wieku starczego (np. Parkinson, Alzheimer, demencja starcza) przez co są niepełnosprawne i wykluczone społecznie.

Miejsce realizacji projektu:
Klub Seniora LUDWISIA, zlokalizowany na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu, posiadający lokal przystosowany dla osób w podeszłym wieku (posiadający podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych), stołówkę oraz salę do ćwiczeń.

Data rozpoczęcia realizacji projektu:
2018-12-06

Data zakończenia realizacji projektu:
2019-03-06

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Proponowany przez nas projekt odpowiada na problem wykluczenia społecznego osób starszych, które z powodu chorób starczych (demencja, Alzheimer, Parkinson itp.) są dyskryminowane i marginalizowane przez państwo i społeczeństwo. Są zamykane w domach i nie uczestniczą aktywnie w życiu społeczeństwa. Osoby starsze z niskimi dochodami nie mają dostępu do wysokiej jakości usług opiekuńczych, rehabilitacji, czy zajęć terapeutycznych. Rodziny osób starszych, cierpiących na wymienione wyżej choroby, są obarczone 24-godzinną opieką nad swoimi dziadkami czy rodzicami. Często rezygnują z życia prywatnego i/lub zawodowego, aby ten czas poświęcić potrzebującej osobie. Są sfrustrowani, zmęczeni, popadają w depresję. Osoby starsze, borykające się z chorobami wieku starczego, potrzebują specjalistycznej opieki i ponadprzeciętnego wsparcia. Powinny ostatnie lata swojego życia spędzać w przyjaznej atmosferze, gdzie są traktowane z należnym im szacunkiem i zrozumieniem.

Bezpośrednim celem projektu jest:

  • zapewnienie dziennej opieki 5 osobom w wieku 70+ w dziennym domu seniora Ludwisia we Wrocławiu przez 25 dni roboczych (zapewnienie opieki medycznej, wyżywienia, rehabilitacji);
  • aktywizacja osób starszych, poprzez udział w zajęciach terapeutycznych
  • dogoterapia, muzykoterapia, arteterapia itp.;
  • pomoc w przezwyciężeniu depresji, na którą często cierpią osoby starsze (terapie zajęciowe, zajęcia relaksacyjne, kontakt z rówieśnikami i wolontariuszami).

 

Wymagane dokumenty:
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie poniższego Wniosku i dostarczenie go do siedziby Fundacji Aktywizacji Seniorów LUDWISIA na ulicy Skrzydlatej 11a/1a we Wrocławiu.

WNIOSEK do pobrania:
Pobierz WNIOSEK w formacie MS Word
Pobierz WNIOSEK w formacie PDF