Sponsorzy

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają podopiecznych naszego Dziennego Domu Seniora LUDWISIA.

Szczególne podziękowania kierujemy do:

Fundacja Siepomaga powstała, by osiągać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe. Ratuje życie i zdrowie, które wyceniono na kwoty niemożliwe do osiągnięcia przez Potrzebujących. Prowadzi pierwszą i największą w Polsce platformę pomagania Siepomaga.pl.


Fundacja Siepomaga zbiera środki dla naszych podopiecznych. Dzięki niej zebraliśmy pieniądze między innymi na półroczny pobyt Pani Kazi w naszym Dziennym Domu Seniora LUDWISIA. Pozostałe nasze zbiórki są dostępne na stronie: https://www.siepomaga.pl/fundacja-ludwisia

Fundacja PZU od 2004 roku realizuje działania filantropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii zaangażowania społecznego. Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Dzięki Fundacji PZU zrealizowaliśmy projekt "Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych dla osób w wieku 70+", sfinansowany ze środków Fundacji PZU. Bezpośrednimi beneficjentami projektu było 10 osób w wieku 70+ (z niskimi dochodami, z chorobami wieku starczego - demencja, Alzheimer, Parkinson itp), które przychodziły 2-3 razy w tygodniu do naszego Dziennego Domu Seniora LUDWISIA we Wrocławiu (łącznie każda osoba spędziła w Klubie 30 dni). Osoby te miały zapewnione: wyżywienie (śniadania i dwudaniowe obiady), opiekę pielęgniarską, rehabilitację (ćwiczenia wzmacniające organizm, masaże lecznicze), terapie zajęciowe (arteterapia, dogoterapia, biblioterapia itp.), opiekę podczas spacerów i wyjść do instytucji kulturalnych, transport z miejsca zamieszkania do Klubu i z powrotem.