Dogoterapia

Dogoterapia

Dogoterapia to terapia z udziałem psa, czyli metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, zajęć psychopedagogicznych, w której motywatorem jest odpowiednio wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Pomaga w usprawnianiu dzieci, dorosłych a także osób starszych, cierpiących na chorobę Alzheimera, czyli mających problem w nawiązywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.

Metoda ta wykorzystuje pozytywne oddziaływanie psa na człowieka i przynosi poprawę we wszystkich obszarach funkcjonowania człowieka, czyli w sferze: psychicznej, fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej.

Interakcje pomiędzy pacjentem, a psem pozwoliły na zastosowanie dogoterapii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych, która wykorzystuje psy jako terapeutów i jest dostosowana do indywidualnych możliwości pacjenta.
 

Spokój, ciepło oraz chęć pracy z człowiekiem to niezastąpione cechy psów, tak przydatne w rehabilitacji i leczeniu.

 

Pozytywne efekty dogoterapii dostrzec można również w terapii osób chorych, samotnych i starszych.
Działanie w tym przypadku polega przede wszystkim na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby.

 

Kontakt z psem niesie osobom starszym wiele radości.

 

Jest to nie tylko okazja do miłego spędzania czasu, ale także do poprawienia aktywności fizycznej. Zabawa z psem wymaga od jej uczestników aktywnej postawy, nie wynika ona jednak z przymusu, przez co może stopniowo poprawiać możliwości fizyczne osób starszych, nie dając im jednocześnie poczucia, że robią coś nieprzyjemnego i obowiązkowego.

Karmienie psa, głaskanie czy rzucanie piłki to czynności, które są elementem dogoterapii (m.in. poprawiają ruchomość stawów), ale przychodzą one często naturalnie i spontanicznie. Jest to także okazja do nawiązania relacji, zarówno z psem jak i z dogoterapeutą, będącej źródłem wsparcia i radości. Dzielenie uczuć i wspomnień jest szczególnie ważne dla tych osób, którym brakuje czyjejś obecności w ich życiu. Im kontakt terapeutyczny z psem umożliwia uczestniczenie w życiu społecznym, nawiązywanie przyjaźni i zmniejszanie uczucia osamotnienia.

Dogoterapia to nie tylko powrót dawnych radości czerpanych przy kontakcie z psem, ale także odkrycie nowych dla tych osób, które nigdy nie miały możliwości posiadania psa. Przyjemność z odkrywania czegoś nowego może dać poczucie spełnienia i satysfakcji z powodu robienia czegoś dla siebie i własnej samorealizacji.
Poznanie własnych możliwości poprzez udział w nowych aktywnościach może być zupełnie nowym, niespodziewanym doświadczeniem. Duża rolę odgrywają tutaj wszyscy członkowie relacji terapeutycznej, którzy przez swoje zaangażowanie decydują o jakości tej relacji.


Główne cele przeprowadzanych zajęć to:
1. aktywizacja seniorów podczas zajęć
2. zachęcenie ich do aktywności własnej w czasie wolnym
3. zmniejszenie negatywnych skutków choroby Alzheimera, a w szczególności: opóźnianie procesu utraty pamięci,opóźnienie procesu utraty sprawności ruchowej, poprawa jakości życia
4. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
5. pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
6. wydłużenie czasu koncentracji uwagi,
7. umożliwianie rozpoznawania części ciała człowieka i psa,
8. rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
9. zmniejszenie nadwrażliwości na bodźce dotykowe,
10. podejmowania różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim,
11. umożliwianie relaksacji w obecności psa,
12. ułatwianie nawiązanie kontaktu,
13. wyzwalanie potrzeby spontanicznej komunikacji,
14. umożliwianie nabywania umiejętności związanych z karmieniem psa,
15. niwelowanie blokady lęków przed zwierzętami,
16. rozwijanie funkcji opiekuńczych,
17. rozwijanie spostrzegawczości,
18. poszerzenie zakresu ruchu,
19. wytwarzanie swoistej więzi człowiek – zwierzę

Dogoterapia wykorzystywana u osób dorosłych:
· Choroba Alzheimera,
· Demencja Starcza
· Stwardnienie rozsiane
· Choroba Parkinsona
· Uszkodzenie słuchu i wzroku
· ·Udar mózgu
 

Przykładowy plan zajęć:
1. Zajęcia ze stymulacji zmysłu dotyku
2. Zajęcia ze stymulacji zmysłu zapachu
3. Zajęcia na koordynacje ruchową, sportowe
4. Poszukiwanie psich skarbów, prowadzenie psa na lince
5. Ćwiczenie sprawności manualnych – robienie węchowej maty
6. Zajęcia sprawności fizycznej, ćwiczenia propriocepcji (czucia głebokiego) - Tor przeszkód z psem
7. Integracja sensomotoryczna
8. Zajecia z ćwiczeniem pamięci
9. Ćwiczenia Logopedyczne
10. Sprawność maunalna – zrobienie psiej zagadki
11. Kolorowa mata (ćwiczenie sprawności fizycznej oraz pamięci)
12. Gra gdzie jest Ruffy? (ćwiczenie sprawności manualnej)
13. Gra w w kostki (ćwiczenie sprawności manualnych)
14. Gra w zapachy (ćwiczenie percepcji wzrokowej, węchowej, integracja sensomotoryczna)
15. Ćwiczenia zwiększające zakres ruchomości kończyn górnych i dolnych

Dogoterapia w Klubie Seniora LUDWISIA _ pies Milka

Dogoterapia w Klubie Seniora LUDWISIA _ pies terapeuta

Terapia z psami w Klubie Seniora LUDWISIA

Dogoterapia w Klubie Seniora LUDWISIA _ chowanie smakołyków

Dogoterapia w Klubie Seniora LUDWISIA