Terapie zajęciowe

Terapie zajęciowe

Klub Seniora LUDWISIA dużą wagę przywiązuje do aktywizacji Seniorów, proponując im różne formy terapii zajęciowej, na przykład:

– arteterapia (terapia przez sztukę) – malowanie, wyszywanie, klejenie, robienie ozdób z gipsu, drewna, styropianu, papieru;
– biblioterapia (terapeutyczne wykorzystanie książki);
– muzykoterapia (terapeutyczne oddziaływanie muzyki) – słuchanie muzyki, wspólne muzykowanie – granie na instrumentach;
– kulinoterapia (terapia gastronomiczne) – wspólne gotowanie, degustacje, spotkania towarzyskie z poczęstunkiem;
– silwoterapia (spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą) – spacery, wyjazdy do parków, lasów, nad wodę, na grzyby;
– dogoterapia (zajęcia z udziałem psów) – opcjonalnie;
– gry i zabawy ruchowe oraz stolikowe, wieczory filmowe i taneczne.

Zachęcamy do obejrzenia przykładowych prac, które powstały na warsztatach z rękodzieła: