Opieka nad osobami starszymi Wrocław

Dom Opieki LUDWISIA świadczy usługi w sposób uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób, przebywających w placówce.

Placówka świadczy w godzinach od 7.00 do 17.00 (od poniedziałku do piątku) następujące usługi:

1. Usługi opiekuńcze zapewniające:

– udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w jedzeniu, ubieraniu, podawanie (przepisanych przez lekarza) leków;
– opiekę higieniczną;
– kontakty z otoczeniem, w tym wyjścia do kina i teatru, a także do filharmonii, muzeum, biblioteki;
– terapie zajęciowe, terapia umysłu, gry i zabawy stolikowe, biblioterapia, muzykoterapia.