Opieka nad osobami starszymi Wrocław

Klub Seniora LUDWISIA świadczy usługi w sposób uwzględniający stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osób, przebywających w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.

Placówka świadczy w godzinach od 7.00 do 17.00 (od poniedziałku do piątku) następujące usługi:

1. Usługi opiekuńcze zapewniające:

– udzielanie pomocy w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w jedzeniu,  ubieraniu, podawanie (przepisanych przez lekarza) leków;
– opiekę higieniczną;
– niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
– kontakty z otoczeniem, w tym wyjścia do kina i teatru, a także do filharmonii, muzeum, biblioteki;
– organizację czasu wolnego (terapie zajęciowe, terapia umysłu, gry i zabawy stolikowe, biblioterapia, muzykoterapia).

2. Usługi bytowe zapewniające:

– miejsce dziennego pobytu;
– wyżywienie;
– utrzymanie czystości.